Imatges de la Segarra

Imatges de gebre

Pastís de xocolata

Fruits secs confitats

Dàtils amb bacon

xavier@xribera.cat